Publikationer
Publikationer

Publikationer

     
   

Kickstart forstaden 2.0

 ny  

Opsamlingsrapport for de syv projekter

Kickstart forstaden er et initiativ, der sætter fokus på en bæredygtig udvikling af forstaden.

Kickstart forstaden version 2.0 - Erfaringer fra syv forundersøgelser (PDF)

 
     Forundersøgelsesrapport - Aalborg

Aalborg kommune og Realdania har nu afsluttet forundersøgelsen af deres kickstartprojekt.

            Forundersøgelsesrapport - Aalborg
 
 Ballerup trafikknudepunkt  

Forundersøgelse - Ballerup

Forundersøgelsen giver et bud på, hvordan en busterminal, der i dag kræver meget plads, omdannes til en mere kompakt terminal. Det areal, der frigøres, kan nemlig blive et attraktivt byrum.

Forundersøgelsesrapport - Ballerup

 
   

Forundersøgelse - Greve

Forundersøgelsen viser, at det er muligt at udbygge Rådhuskvarteret og de omkringliggende arealer på et bæredygtigt grundlag.

Forundersøgelsesrapport - Greve

 
   

Forundersøgelse - Silkeborg

Silkeborg Kommune og Realdania undersøger, hvordan visionerne om en etablering af Erhvervskorridoren på begge sider af Silkeborgmotorvejen i Silkeborgs nordlige forstæder kan blive realiseret.

Forundersøgelsesrapport - Silkeborg

 
   

Forundersøgelsesrapport - Vejle

Vejle Kommune og Realdania har lavet en forundersøgelse af mulighederne for at skabe en privat og social kickstart af forstaden Søndermarken ved en etablering af Den Globale Alminding.

Forundersøgelsesrapport - Vejle

 
    Forundersøgelsesrapport - Viborg

Viborg kommune og Realdania har nu afsluttet forundersøgelsen af deres kickstartprojekt.

Forundersøgelsesrapport - Viborg 
 
   

Fremtidens forstæder

    Publikation om realiseringsstrategier

I en ny webpublikation er der med baggrund i de 6 konkurrencer fra Fremtidens Forstæder, opsamlet en række bud på realiseringsstrategier i forbindelse med større byudviklings- og omdannelsesprojekter.

Publikation om realiseringsstrategier 
 
    Erfaringer fra City in Between

Tom Nielsen, lektor på Arkitektskolen Aarhus, præsenterer i denne publikation sit syn på de forskellige strategier for bæredygtig byudvikling, der ligger bag de to meget velkvalificerede forslag i 2. fase af konkurrencen "City in between" i Aalborg Øst. En konkurrence som Team Vandkunsten vandt i konkurrence med Team Schønherr.

Erfaringer fra City in Between (Aalborg)
 
    Fremtidens Forstæder - Inspirationsfolder

Til inspiration for kommunernes arbejde med en fremtidig bæredygtig udvikling i forstæderne, er der udarbejdet en folder. Folderen er en appetitvækker, der omhandler emner som fortætning, omdannelse og fornyelse, bæredygtighed og kulturarv.

Fremtidens forstæder - Inspirationspjece 
 
vejle  

Vejles vinderforslag: Søndermarken - mellem ådale og E45 (TRANSFORM, SLA, Grontmij og Social Action)

Vinderforslaget er en bæredygtig visionsplan for forstaden Søndermarken i Vejle.

Vejles vinderforslag

 
 nykøbing  

Nykøbing Falsters vinderforslag: Dyrk din by - Team Elkiær + Ebbeskov

Bedre adgang til vandet, boliger til flere generationer og lokal madproduktion er nogle af de ting, der skal løfte forstadsområdet Ydre Østerbro. Forslaget kommer fra Team Elkiær + Ebbeskov, der har vundet konkurrencen og fremtidens forstad i Nykøbing Falster.

Nykøbing Falsters vinderforslag

 
 glostrup  

Glostrup vinderforslag: Ejby Campus - Tegnestuen Christensen & Co

Tegnestuen Christensen & Co har i samarbejde med hollandske OKRA, ACT og Smith innovation vundet konkurrencen om Ejby som fremtidens erhvervsområde.

Glostrups vinderforslag

 
   

Farums vinderforslag: Farum folder sig ud - Team Tegnestuen Vandkunsten

Med projektet "Farum folder sig ud" har Team Tegnestuen Vandkunsten vundet arkitektkonkurrencen om Farum Midtby. Forslaget er et visionært og realistisk billede af, hvordan midtbyen kan udvikles, og hvordan der på Bybækgrunden kan udbygges. 

Farums vinderforslag

 
   

Albertslunds vinderforslag: Hersted plus - Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, SLETH A/S og Norconsult Danmark A/S

Opdatering af et erhvervsområde til nutidens behov med fokus på erhvervsudvikling samt et bæredygtigt og moderne byliv. Det er kernen i den udviklingsstrategi for Hersted Industripark, som vinderne af arkitektkonkurrencen foreslår.

Albertlunds vinderforslag


   

Aalborgs vinderforslag: Landskab in between - Team Vandkunsten

Team Tegnestuen Vandkunsten har vundet konkurrencen "City in between - strategi for en international og bæredygtig forstad i det østlige Aalborg". Projektet hedder "Landskab in between" og bliver et fælles afsæt for nye samarbejdsprojekter i en spændende udvikling af det østlige Aalborg.

Vinderforslaget


   

Forstædernes tænketank 

   

Over halvdelen af Danmarks befolkning bor, arbejder eller færdes dagligt i forstæderne. Trods det har forstæderne i en årrække stået i skyggen af de indre byområder, når byplanlæggere og investorer skulle placere deres opmærksomhed.

Miljøministeriet og Realdania har med Forstædernes Tænketank sat fokus på livet i forstæderne og mulighederne for at udvikle bæredygtige forstæder. Tænketankens rapport, der beskriver udfordringer og muligheder i forbindelse med at skabe mere bæredygtige forstæder.

Tænketankens rapport


   

Øvrige 

    Byvision Ringbyen - Loop City

Byvision Ringbyen - eller "Loop City-visionen" - var et samarbejde i 2010, mellem Realdania og 10 kommuner i hovedstadsområdet, om udarbejdelse af en ambitiøs vision for en fremtidig byudvikling i et godt 30 km langt bælte langs Ring 3 med en letbane som rygrad. Visionen er udarbejdet af BIG (Bjarke Ingels Group).

Hent rapporten på Realdanias hjemmeside

    Forstadens Bygningskultur

Dansk Bygningsarv A/S har for Realdania gennemført en undersøgelse af forstadens bygningskultur.

Resultatet er rapporten: "Forstandes bygningskultur 1945-1989: På Sporet af velfærdsforstadens bevaringsværdier".

Rapporten er tænkt som et opslagsværk, der kan give planlæggere og kommunale beslutningstagere inspiration og overblik over velfærdsforstadens bebyggede strukturer i et bevaringsperspektiv. Desuden byder rapporten på et atlas over velfærdsforstaden, som dels rummer kort og nøgletal over bygningsmassens aldersmæssige og anvendelsesmæssige sammensætning, og dels fremlægger de forskellige typer af bebyggede strukturer med fokus på arkitektoniske og kulturhistoriske bevaringsværdier.

Dansk BygningsarvRealdania

 

Artikel