Kampagne
Miljø og energi

Miljø og energi

Energiforbruget er stort i forstaden, og det stiger fortsat. Det skyldes delvist, at parcelhuse, som er en udbredt boligform i forstaden, bruger 10-15% mere energi end andre boligtyper pga. det større behov for opvarmning og transport. 

Forstædernes kommuner har kun en vis indflydelse på, hvor energiforsyningerne skal komme fra, da de beslutninger ofte tages på nationalt niveau. Derimod kan kommunerne have stor indflydelse på forbruget af energi ved at udnytte forhold som vind, sol og vand i den enkelte bygnings eller gennem selve forstadsstrukturens udformning. Det gælder både ved nybyggeri og renovering, men i forstædernes er bygningstilvæksten så lav, at indsatsen bør koncentreres om renovering af den eksisterende bygningsmasse.

Det er vigtigt, når forstaden energioptimeres, at der samtidig skabes bedre livskvalitet ved at finde gode tiltag, der reducerer energibehovet og skaber en mere attraktiv forstad.


BYSTRUKTUR

Gader, pladser og bygninger bør placeres, så de giver læ, lys og skygge og udnytter dagslyset. I Danmark er det mørke og kolde kroge, der forhindrer byliv, og dagslyset er derfor særligt vigtigt at udnytte. Bestemte facadematerialer kan reflektere dagslys mellem bygninger, og i visse tilfælde kan nedrivning være den bedste mulighed til at sikre dagslys.

Detailhandel, boliger og kontorer kan desuden placeres, så de fungerer i et energiteknisk kredsløb. Overskudsvarme fra detailhandel kan f.eks. bruges til at opvarme omkringliggende boliger.

Erfaringer

 • Strategier til nedbringelse af energiforbruget, når forstæderne skal udvikles, behandles i kapitlet ”Forstadens Energi” (s. 152-169) i bogen Fremtidens forstæder.
 • NærHeden er et udviklingsprojekt, der er CO2-neutralt og bæredygtigt i alle henseender, både i miljømæssig, social, sundhedsmæssig og økonomisk forstand.

  NærHeden (projektbeskrivelse)
  NærHeden.dk (kampagnehjemmeside)

 • En designmanual af Henning Larsen Architects giver overblik over muligheder for dagslys i forbindelse med renovering

  Hvad med dagslys
  (projektbeskrivelse)
  Hvad med dagslys
  (manualen online)

BYGNINGERS ENERGIFORBRUG
Selve bygningsudformningen kan lægge op til et godt mikroklima og en passiv udnyttelse af solindfald, der reducerer energiforbruget. På bygningsniveau kan soverum og stuer f.eks. placeres, så de udnytter lysindfald, og ekstra lys kan trækkes ind gennem større vindueshuller.

Dagslys er gået fra at blive betragtet som blød arkitektonisk værdi til at være en vigtig faktor i bæredygtigt byggeri, der kan give store gevinster for el- og varmeforbrug.

Samtidig med at bygninger tilpasses deres omgivelser, er det også vigtigt at gøre indeforholdene fleksible, så indeklimaet kan tilpasses af forskellige brugere. 

Erfaringer

 • En designguide til energirenovering skaber et overblik over designstrategier, som forener fremtidens energi-, indeklima- og dagslyskrav med de øvrige funktionelle, æstetiske og tekniske parametre.

  Arkitektur, energi og renovering (projektbeskrivelse)

 • Forskningsprojekt af passivhuse: Passivhuse er lavenergihuse, der er så tætte og velisolerede, at de kan opvarmes udelukkende med solvarme og med den interne varmeproduktion, husets beboere selv genererer.

  Passivhuse, energihuse og indeklima (projektbeskrivelse)

 • Lavere energiudgifter, bedre sundhed og højere livskvalitet var målene for Realdania Byg-projektet "Energiparcel". Omdrejningspunktet var energirenovering af fire 70'er-parcelhuse i Tilst ved Århus.

  Energi parcel (projektbeskrivelse med videoer på realdaniabyg.dk)

 • En designmanual af Henning Larsen Architects guider til dagslysudnyttelse i renovering af eksisterende bebyggelser. Hvad med dagslys? – designmanual med forslag til helhedsrenovering

  Hvad med dagslys
   
  (projektbeskrivelse)
  Hvad med dagslys (manualen online)

Artikel

Projekter