Initiativ
Kultur- og bygningsarv

Kultur- og bygningsarv

Forstaden har en unik identitet, der adskiller den både fra storbyen og fra landet. Forstadsdrømmen handler om lys og luft, natur, fællesskaber, fritidsliv og familieliv, og forstaden kan siges at udgøre en væsentlig del af den danske selvforståelse.

Bygningsarven i forstaden er i særligt grad præget af parcelhuse og af vellykket institutions- og skolebyggeri. Kulturarven er med til at gøre vores fælles historie konkret og er identitetsskabende for både borgere og virksomheder i forhold til det lokale. Det er derfor vigtigt at have overblik over og indtænke forstadens bygningskulturelle kvaliteter, når der ombygges til nye behov.

En stor del af bygningsmassen er imidlertid nedslidt og energimæssigt utidssvarende i forstæderne. Vi skal derfor beslutte, hvilke af forstadens arkitektoniske og bygningskulturelle værdier vi skal bygge videre på for at øge livskvaliteten både i og imellem husene.


BYGNINGSARV

Bygningsarven i forstaden rummer forskellige typer bebyggede strukturer med arkitektoniske og kulturhistoriske bevaringsværdier. Det gælder både boliger, industri- og erhvervsejendomme samt hele kvarterer.

En styrkelse af kulturarven kan bidrage til øget tilhørsfølelse, trivsel og profilering og dermed også øge kommunens muligheder for at tiltrække attraktive borgere, turister og erhvervsliv

Erfaringer

 • Beskrivelser af 11 forskellige bebyggelsestyper giver en oversigt over forstadens bygningskultur i perioden 1945-1989 i forbindelse med opbygningen af velfærdssamfundet.

  Bygningskultur2015.dk 

 • Professor og arkitekt Claus Bech-Danielsen beskriver forstadens typologier fra murermesterhuset over statslånshusene, typehusene, de almene bebyggelser og institutionsbyggeriet til erhvervs- og industribygningerne i kapitlet ”Bæredygtige bosteder” i bogen Fremtidens forstæder (s. 108-131)

  Fremtidens forstæder
  (projektbeskrivelse)

 • Remisen i Brande: Et lokomotivværksted er genanvendt som kultur- og konferencecenter. Indretningen af remisen tager udgangspunkt i eksisterende rustikke rum med installationer, så man fortsat kan fornemme historien fra bygningens remisefunktion.

  Remisen i Brande (projektbeskrivelse)

 • Spinderierne i Vejle: Vejles over 100 år gamle bomuldsspinderi er genåbnet som center for kultur og erhverv. Ombygningen af spinderihallerne er sket med afsæt i bygningernes historie.

  Spinderihallerne i Vejle (projektbeskrivelse)


PARCELHUSE
Parcelhuskvarteret har sin oprindelse dels i arbejderbevægelsens haveforeninger, dels i den borgerlige villabevægelse, og dels i havebytanken. Omkring Anden Verdenskrig smeltede villa- og parcelhusbyggeri sammen til de middelklasseprægede kvarterer med enfamiliehuse, vi i dag kalder parcelhuskvarterer.

I debatten om fremtidens arkitektur og boligformer har parcelhuset flere gange været "dømt ude" som fremtidens boligform, blandt andet på grund af problemer med bæredygtighed. Imidlertid er parcelhuset i dag danskernes foretrukne boligform.

Erfaringer

 • En beskrivelse af parcelhuskvarterets historie og særkende findes portalen Bygningskultur 2015, som er skabt i samarbejde med Kulturstyrelsen.

  Bygningskultur2015.dk

 • Parcelhusets kvaliteter og debatten om, hvordan både det enkelte hus og det byområde, huset ligger i, kan blive mere bæredygtigt, behandles i Fremtidens Forstæder.

  Fremtidens Forstæder
  (projektbeskrivelse)

 

INSTITUTIONSBYGGERI
Forstadens kommunale institutionsbyggeri er mange steder af høj kvalitet og arkitektonisk standard. Kommunalt institutionsbyggeri er samtidig ét af de områder, hvor kommunen har mulighed for at medvirke aktivt ved udvikling af et område ved at skabe attraktorer for kommende brugere af og beboere i forstaden.

Ændringer i dagslivsrytmen på grund af større spredning i arbejdstider og en stigende andel af hjemmearbejd gør, at forstadens strukturer skal justeres, og også her kan de kommunale institutioner med fordel tænkes aktivt ind i bylivet over hele døgnet. Døgnåbne biblioteker er et eksempel på en kommunal institution, der tager højde for en ændret adfærd, og som med fordel kan kobles med andre kulturelle aktiviteter og faciliteter.

Erfaringer


Artikel

Projekter