Kampagne
Klima og landskab

Klima og landskab

Grønne og blå landskaber, der fletter sammen med forstædernes bystrukturer, er én af forstadens største kvaliteter og en væsentlig årsag til, at mange vælger at bosætte sig i forstæderne. Derfor er det vigtigt at skabe bedre adgang til de grønne og blå områder og at transformere dem, så de i højere grad matcher de nye friluftsaktiviteter, som vinder frem.

De senere år er der kommet et stigende fokus på, at nogle grønne og blå områder også kan spille en rolle i at sikre forstæderne mod oversvømmelser. Klimatilpasning er en vigtig udfordring, der også er aktuel i forstadsområder, hvor vandet under store regnskyl og skybrud kan forårsage omfattende skader ikke mindst i private boliger.


KLIMATILPASNING
Klimaet vil fremover være præget af mere ekstreme vejrsituationer som eksempelvis skybrud, storme, tørker og stormfloder. Det er vigtigt, at løsningerne på klimaudfordringerne håndteres nu, og at de ikke kun bliver rent tekniske, men at de også skaber merværdi i form af mere levende byrum.

Erfaringer

 • I Kokkedal i ét af Danmarks største klimatilpasningsprojekter ser man på en hel forstad og koordinerer klimatilpasningsindsatsen med nye udviklingsplaner. Visionen er at bruge klimatilpasningen som en mulighed for at binde forstaden bedre sammen.

  Klimatilpasning i Kokkedal (projektbeskrivelse)
  klimatilpasningkokkedal.dk (kampagnens hjemmeside)

 • I forbindelse med kampagnen ’Fremtidens forstæder’ blev der udarbejdet konkurrenceforslag fra i alt 29 danske og internationale teams. Her er givet en lang række bud på, hvordan der kan lægges robuste strategier og planer for, hvordan forstæderne kan transformeres, så de bliver mere bæredygtige. 

  Fremtidens forstæder
  (projektbeskrivelse)

 • Gennem fire udvalgte projekter i Viborg, Gladsaxe, Solrød og Frederiksberg demonstrerer VANDPLUS, hvordan klimatilpasning kan kobles med sociale og bevægelsesmæssige tiltag, som gør vores byer sjovere og bedre at bo i. 

  VANDPLUS (projektbeskrivelse)
  Klimatilpasning.dk/VANDPLUS (projektet på Naturstyrelsens klimaportal)
  sØnæs i Viborg (Projektbeskrivelse)

REKREATIVE LANDSKABER

Forstæderne rummer store naturressourcer og mange muligheder for at nyde dem. Her er alt fra den intime have til nyttehaver, skovhaver, kolonihaver, vejhaver, parker og markante landskabstræk. 

Oprindeligt blev forstædernes sportsfaciliteter såsom idrætshaller og fodboldbaner placeret i udkanten af byen. Med et ændret bevægelsesmønster er grundlaget skabt for i langt højere grad at indtænke en større del af landskabet og at tænke det rekreativt – ikke blot som planlagte haver og sportsbaner, men som adgang til landskabet, der imødekommer flere menneskers behov og ønsker.

Erfaringer

 • Landskabet kan både fungere som strukturerende og identitetsskabende faktor samt give rekreative muligheder. Landskabsarkitekt Annemarie Lund beskriver muligheder, tendenser og faldgruber i – ”Den grønne og blå forstad” i Fremtidens forstæder (s. 73-93)

 • I Landskabets nye rolle - erfaringer fra Søndermarken giver Ellen Braae, professor i landskabsarkitektur og -urbanisme på Københavns Universitet, et indblik i landskabets nye rolle i byudviklingen med udgangspunkt i erfaringer og eksempler fra konkurrencen om Søndermarken i Vejle.

  Landskabets nye rolle - erfaringer fra Søndermarken (PDF)


Artikel