Initiativ
Boligliv og mennesker

Bolig og mennesker

Danskerne er glade for at bo i forstæderne, der mange steder byder på gode boliger, trygge og grønne omgivelser, nærhed til natur og gode institutioner. I dag bor således halvdelen af alle danskere i forstaden. Men ændringer i befolkningssammensætning og i livsstil betyder, at vores behov og forventninger til boligområderne har ændret sig.

Der er samtidig sket en stigende social opsplitning mellem forskellige samfundsgrupper, der bor i adskilte boligområder og sjældent kommer i kontakt med hinanden. Størstedelen af landets udsatte boligområder ligger i forstæderne, hvor den markante adskillelse mellem ejer- og lejerboliger er med til at forstærk de udfordringer, der kendetegner nogle af de almene boligområder.

Væsentlige opgaver i forstæderne er at skabe fortsat fornyelse af boligmassen til nye behov samt større social sammenhæng mellem forstædernes boligområder..


SOCIAL SEGREGERING OG UDSATTE BOLIGOMRÅDER

De udsatte boligområder i forstæderne er i høj grad præget af arbejdsløshed, kriminalitet og andre sociale udfordringer.

Ejerforhold og organisatoriske forhold knyttet til boligtyper er stærkt medvirkende til at skabe sociale skel. Samtidig forstærkes den sociale opsplitning af fysiske barrierer i form af introverte bebyggelser, der vender ryggen til omgivelserne, og kraftige beplantninger, hegn og støjværn. Selv de store grønne arealer kan virke som barrierer mellem mennesker.

Når de udsatte boligområder skal udvikles, er det vigtigt at bygge videre på de almene boligorganisationers lange og stærke tradition for fællesskab og gode faciliteter og dermed støtte en positiv udvikling af boligområdernes kvaliteter, deres omdømme og oplevelsen af at bo et godt og trygt sted.

Erfaringer

 • Værebro Park og Vollsmose bliver frontløberprojekter i et nyt projekt, der skal fungere som et slags laboratorium for innovation i udsatte boligområder. 

  Boligliv i balance
  (projektbeskrivelse)

 • Professor og arkitekt Claus Bech-Danielsen beskriver, hvordan forstædernes grænser og barrierer er med til at forhindre sameksistens mellem mennesker i ”Kunsten af klinke en forstad” i bogen Fremtidens forstæder (s. 95-107) 

  Fremtidens forstæder
  (projektbeskrivelse)

BOLIGLIV OG FÆLLESSKABER

I dag lever mange mennesker anderledes i forstaden, end de gjorde i perioden fra 1940’erne til 1960'erne, hvor mange forstadsbeboelser blev bygget. Der er blandt andet sket en generel velstandsstigning og en øget individualisering. Det stiller nye krav til rammerne for familie- og boligliv og for fællesskaber på tværs af boligområder.

 

Erfaringer

 • Kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter projekter, der fokuserer på at skabe nye typer fælles faciliteter, nye former for forbindelser til naboområder og nye måder at bruge mindre lokalcentre.

  DET GODE BOLIGLIV (projektbeskrivelse)
  detgodeboligliv.dk (kampagnens hjemmeside)


 • Udviklingen af Hedehusene i NærHeden demonstrerer, hvordan en forstad tæt på København kan nytænkes ved at satse massivt på fællesskaber, aktiviteter og trivsel. 

  NærHeden
   (projektbeskrivelse) 
  NærHeden.dk (kampagnens hjemmeside)

 • KAB og Rådgivende Sociologer har udviklet et værktøj til at måle af social kapital i boligområder. 

  Social kapital
   (projektbeskrivelse)

Artikel