Initiativ

Viden og inspiration

Godt halvdelen af danskerne lever i forstaden. Adgang til eget hus, grønne arealer og ro og fred er nogle af de kvaliteter, der ofte forbindes med livet i forstaden, og som er værd at tage vare på. Forstaden er imidlertid også præget af en spredt og adskilt bebyggelse, som medfører et opsplittet dagligliv med øget transportbehov, øget energiforbrug, social adskillelse og dårlige rammer for et levende byliv.

De danske forstæder står samtidig over for en række nye udfordringer i form af ændrede erhvervsstrukturer, klimaforandringer, en aldrende befolkning, livsstilsændringer og øgede forventninger til service.

Forstæderne udgør dog også et fremadrettet potentiale. Her findes et stærkt organiseret fritidsliv og kulturinstitutioner, og her findes ledige arealer, som kan bruges til eksperimenter i bæredygtige løsninger til fremtidens byområder.

Artikel