Brobuerne i Struer

Struer er en naturskøn by med udsigt over Limfjorden. Alligevel har Struer, som i mange andre provinsbyer, kæmpet med befolkningstilbagegang. Vi har derfor i tæt samarbejde med Struer kommune og Gehl Architects analyseret, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng mellem bymidten og havnemiljøet.Projektbeskrivelse

Bedre forbindelse mellem by og havn 

Struer er udfordret af at være gennemskåret af en jernbane og vej, som bevirker at der ikke var god forbindelse mellem bymidten og byens havn. Det betyder, at Struers unikke placering ned til Limfjorden ikke blev udnyttet optimalt.

 

Brobuerne som midtpunkt

Vi har derfor sammen med Gehl Architects og Struer Kommune udarbejdet en forundersøgelse og efterfølgende udskrevet en arkitektkonkurrence. Landskabsarkitektfirmaet Schønherr har sammen med M. J. Eriksson og Viggo Madsen vundet totalentreprisen om en ny indretning af området ved Brobuerne.

 

Omdannelsesprojektet går derfor ud på at indrette området på en ny måde, så det inviterer til aktivitet og ophold, som styrker by- og havnelivet.  

I løbet af efteråret i år går anlægsarbejderne i gang, og hele projektet forventes at stå færdigt i slutningen af 2017.