Boligliv i balance

Et modningsprojekt har kastet et nyt blik på udfordringerne og potentialerne i udsatte boligområder.Projektbeskrivelse

Boligliv i balance

Trods mange gode indsatser er der fortsat en række boligområder rundt om i Danmark, der oplever problemer. Vi ønsker med projektet boligliv i balance,  som tager udgangspunkt i boligområderne Værebro Park og Vollsmose, at supplere de igangværende indsatser og virkemidler for at skabe livskvalitet og forbedre forholdene i udsatte boligområder.

Projektet er et samarbejde mellem Realdania, Gladsaxe Kommune og Odense Kommune samt de lokale boligorganisationer Gladsaxe Almennyttige Boligselskab, Fyns Almennyttige Boligselskab og den almene boligorganisation Civica.

Ny viden og fremtidsperspektiver

Projektet Boligliv i balance er et modningsprojekt, som skal være med til at sikre, at vores fremtidige projekter i udsatte boligområder kan stå på et kvalificeret og solidt grundlag. Modningsprojektet skal give os og de involverede parter en mere nuanceret forståelse af udfordringerne i de udsatte boligområder og fornyet indsigt i de udsatte boligområders fysiske, organisatoriske og sociale vilkår.

Projektets nye viden og idéer er samlet i et digitalt idékatalog samt i et resumé, der over-ordnet beskriver problemstillingerne og potentialerne i udsatte boligområder. Det er ønsket, at det samlede materiale kan inspirere andre aktører og give lyst til at tage tråden op.

Se vores publikation og idékataloget her:

Boligliv i balance - Jagten på forandringskraften

Boligliv i balance - Idékatalog

 

Udsatte boligområder i forstæderne

Projektet er sættet igennem vores filantropiske initiativ Udsatte boligområder i forstaderne. I initiativet har vi blandt andet fokus på at særligt udsatte boligområder skal udvikles til levende bykvarterer, der tilbyder sunde, trygge og stimulerende rammer.