Bykvarteret i det 21. århundrede

Et forskningsprojekt under Gehl Institute skal vise, hvordan man kan bygge tæt i byerne på en måde, så de bliver mere bæredygtige og samtidig bedre at leve i for menneskerProjektbeskrivelse

Byerne er udfordret af bl.a. hastigt voksende indbyggertal, byspredning, længere transportafstande og markante klimaændringer. Fortætning i både nye og gamle byzoner er en central strategi for at skabe sunde og bæredygtige byer, der kan rumme disse udfordringer. Det kræver imidlertid, at den allerede eksisterende debat og viden om tæthed på kvarterniveau bliver yderligere nuanceret og kvalificeret.

‘Dense and Livable’ er et toårigt forskningsprojekt under Gehl Institute, der fokuserer på, hvordan fortætning af bymæssig bebyggelse bl.a. kan nedbringe transportbehovet og udledningen af CO2 og samtidig skabe øget livskvalitet. Projektet vil indsamle viden om, hvordan tætte kvarterer fungerer i hverdagen, og undersøge tæthedens kvaliteter i øjenhøjde for de mennesker, der færdes der.

Målet er at kvalificere tæthedsdebatten og at sætte en dagsorden. Projektet udmunder i en bog med udgivelse i 2016, hvori forskningsresultaterne og løsningsforslagene bliver gjort tilgængelige, så de kan danne grundlag for de vigtige beslutninger, der er med til at forme fremtidens byer.