Aalborg Øst

Aalborg Øst er fysisk og socialt skarpt opdelt. En byomdannelse i kraft af en fortætning af et bydelscenter og en opgradering af en tunnelforbindelse skal styrke bydelen.Projektbeskrivelse

Aalborg Øst er en bydel, der på en række områder er præget af, at den blev planlagt i 1960’erne efter funktionalistiske principper. Det har gjort bydelen trafikalt effektiv, men også fysisk og socialt skarpt opdelt. Det har skabt et bredt politisk ønske i Aalborg om en mere bæredygtig byomdannelse i Aalborg Øst. 

Mødested og bydelscenter

Vi har støttet et projekt, som skal kickstarte en udvikling af et styrket bydelscenter med tættere byggeri og et nyt mødested for bydelen på tværs af isolerede beboelsesenklaver. Alt sammen for at gøre forstadsområdet mere bæredygtigt.

Visionen er at finde ud af, hvordan der i et tæt samarbejde mellem private og offentlige parter kan kickstartes en udvikling af et styrket bydelscenter. Afsættet er at etablere et nyt centralt byrum som et integreret element i en opgradering af en eksisterende tunnel under en af forstadens store, afskærende trafikårer.

Kommunen gennemførte i samarbejde med Realdania i 2012 forstadskonkurrencen ’City in Between’ om den fremtidige, bæredygtige udvikling af Aalborg Øst, som del af ’Fremtidens Forstæder’. Ét af temaerne i konkurrencen var at skabe nye fortætningspunkter med tættere byggeri og nye mødesteder samt at skabe nye forbindelser på tværs af forstadens store indfaldsveje. Et kickstartprojekt skal nu give et konkret, fysisk eksempel på dette. 

Realdania og Aalborg Kommune vil tilrettelægge processer, der skal sikre, at projektet får en høj, arkitektonisk kvalitet. Samtidig skal der fortsat være dialog med de mange interessenter, der er en aktiv del af forstædernes udvikling, og som i praksis skal løfte de investeringer, der ventes at blive kickstartet.