Den gamle varmehal

I Aarhus Nord er en gammel varmehal, der ikke længere er i brug. Det vil vi lave om på ved at omdanne hallen til et sted for beboerne i området.Projektbeskrivelse

Ideen er at omdanne en gammel varmehal, er ikke længere er i brug, til et værksted/hobbyrum, hvor beboerne i området kan reparere ting og udøve deres hobby, f.eks. træ-, metalsløjd, atelier til kunstmaling og fotografi, istandsættelse/reparation af møbler mv.

I hallen er der mulighed for senere at indskyde et ekstra dæk eller etage og derved udnytte hallens højde optimalt.

Med tiden ønskes der indrettet yderligere rum til f. eks. lektiecafé, møderum for ungdomsklub mv. Projektet skal samtidig fungere som et demonstrationsprojekt for genanvendelse af driftsbygninger, der ikke længere anvendes til deres oprindelige formål.

Formålet med projektet er at skabe et sted med fællesskab på tværs af alder og kulturelle skel.  Nye værkstedsfaciliteter til kreativ udfoldelse skal give grundlag for erfaringsudveksling mellem unge og ældre beboere og på sigt styrke fællesskab og sammenhold i boligafdelingen.

Det gode boligliv

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Reginehøjs afdelingsbestyrelse og Boligkontoret Aarhus. Projektet er en del af kampagnen Det gode boligliv, som støtter fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv.

Det gode boligliv