Når lysten driver værket – byggeriets ildsjæle

Rundt om i Danmark arbejder frivillige ildsjæle med istandsættelse, genanvendelse og udvikling af bygninger og kulturmiljøer. I nogle projekter er ildsjælenes mål at renovere en bygning af lokal og kulturhistorisk værdi, i andre projekter er bygningen ramme om en social eller kulturel aktivitet. I alle tilfælde skaber ildsjælene nyt liv i bygningerne og livskvalitet i lokalsamfundet.

Vision

Vision
Ildsjælenes projekter spænder lige fra økologi i storbyen til genanvendelse af landejendomme. Fælles for projekterne er, at samspillet mellem bygninger og mennesker skaber nye muligheder – og i nogle tilfælde også nye indtjeningsmuligheder. Ildsjæle løfter en vigtig opgave, ikke bare lokalt, men for hele samfundet.

Med projektet har Realdania villet fremhæve den store betydning, lokale ildsjæle har for bygninger og mennesker. Realdania vil samtidig sætte fokus på, hvordan man kan fremme ildsjælenes arbejde og projekter, og hvordan ildsjæle selv kan arbejde med deres idéer og projekter.Projektbeskrivelse

Projekt
Projektet bestod bl.a. i en analyse af en række ildsjælsprojekter, og resultaterne af projektet er sammenfattet i bogen Når lysten driver værket – byggeriets ildsjæle. Bogen sætter fokus på ildsjælenes store potentialer, ligesom den skildrer ildsjælsprojekter fra hele landet. Fælles for projekterne var, at lokale frivillige i samarbejde med kommuner, myndigheder eller lokalt erhvervsliv har skabt unikke rammer for fx socialt arbejde, kultur, udstillingsvirksomhed, ny turisme eller samvær. Download "Når lysten driver værket - byggeriets ildsjæle"

Bogen udkom 1. juni 2010 i forbindelse med konferencen Slip ildsjælene løs! Konferencen viser nye muligheder for samarbejde, skaber kontakter og lægger forhåbentlig grunden for nye projekter. Læs mere om konferencen på Bygningsarvs hjemmeside, hvor du også kan downloade de forskellige oplæg fra konferencen.

 Baggrund

Frivillighed er i vækst i Danmark. Flere og flere engagerer sig i lokale frivilligt baserede foreninger, projekter og aktiviteter. Meget af det frivillige arbejde involverer bygninger, som istandsættes, udvikles til nye formål og bliver rammer om nye aktiviteter. Det handler om samspil mellem bygninger og mennesker, og overalt skabes der nyt liv og nye muligheder.  

I en del projekter er målet at renovere eller vedligeholde en ældre bygning med stor kulturhistorisk værdi. I andre projekter er bygningen ramme om noget andet, fx som kulturhus, udstillingssted eller som samlingssted for lokalsamfundet. I alle tilfælde er der et vigtigt samspil mellem bygninger og mennesker, og i alle tilfælde skaber ildsjælene nyt liv, nye samlingssteder – og i nogle tilfælde også nye indtjeningsmuligheder.

 

Realdanias formål er at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø, og i mange af de projekter, vi engagerer os i, møder vi ildsjælene. Ildsjæle har og skaber en stor ejerskabsfølelse. De har ofte rod i det lokale foreningsliv, de skaber nye rammer for samvær og kulturliv og I nogle tilfælde også økonomiske muligheder i form af nye aktiviteter og brugere. De skaber med andre ord liv i gamle og nye bygninger. Til gavn for lokalmiljø, bygningsarv og i sidste ende os alle sammen.

 

Realdania vil gerne vise den store værdi, der ligger i ildsjælenes indsats for det byggede miljø i Danmark. Med afsæt i gode erfaringer og input fra fagfolk ønsker vi, at andre vil kunne se værdien og potentialet i ildsjælenes arbejde.

Den vertikale have

Den vertikale have i København er et godt eksempel på et demonstrationsprojekt, der viser nye veje for, hvordan natur kan indgå i storbyen. Projektet har måttet gå meget igennem, før omverdenen forstod vigtigheden i projektets alternative idé.

 

 

Hent og læs hele historien om Den vertikale have (pdf-fil)

Gulddysse Kulturgård

I Gundsømagle satte en gruppe initiativrige pensionister sig for at omdanne den 200 år gamle Gulddyssegård til Gulddysse Kulturgård – et sted, hvor kunst- og kulturinteresserede kan mødes og inspirere hinanden. Projektet er en succes i kommunen, der ser store potentialer i den nye, gamle kulturgård.

 

 

Hent og læs hele historien om Gulddysse Kulturgård (pdf-fil)

Han Herred Havbåde

Han Herred Havbåde samler meget forskellige kompetencer mod et fælles mål. Her arbejder bådebyggeren og akademikeren i skøn forening mod dynamisk bevaring af en levende kystkultur, der for få år tilbage stod i fare for helt at forsvinde.

 

 

Hent og læs hele historien om Han Herred Havbåde (pdf-fil)

Herberger langs Hærvejen

Projekt Herberger langs Hærvejen viser, at ildsjælsprojekter kan tænkes stort – her er tale om et projekt, der skriver sig ind i hærvejsfortællingen, som nyder et stærkt turismemæssigt fokus i disse år.

 

 

Hent og læs hele historien om Herberger langs Hærvejen (pdf-fil)

Huset på Næsset

Projekt Huset på Næsset er et gammelt elværk, som en gruppe ildsjæle har omdannet til kulturhus i den lille landsby Udby. Projektet redder en bevaringsværdig industribygning og giver samtidig et løft til et af Danmarks udkantsområder.

 

 

Hent og læs hele historien om Huset på Næsset (pdf-fil)

Jollmands Gaard

Jollmands Gaard på Als mødte ildsjælene nogen skepsis, da de begyndte at tale om at restaurere den faldefærdige gård. I dag står gården som et smukt symbol på traditionel alsisk byggeskik til begejstring for både den lokale befolkning, turister og besøgende – samt naturligvis ildsjælene selv.

 

 

Hent og læs hele historien om Jollmands Gaard (pdf-fil)

Konference

SLIP ILDSJÆLENE LØS!

 

Realdania inviterede i juni 2010 til konferencen Slip ildsjælene løs!, der satte fokus på, hvordan ildsjælenes værdifulde potentialer indfris gennem det gode samarbejde.

KONFERENCEPROGRAM


Konferencen var bygget op omkring tre trin mod realiseringen af ildsjælenes potentialer; det analytiske, det strategiske og det praktiske.

 

INTRODUKTION OG VELKOMST
Åbning af konferencen og lancering af bogen "Når lysten driver værket - byggeriets ildsjæle" ved Direktør Thomas Martinsen, Bygningsarv.

 

TRIN 1 / DET ANALYTISKE: KEND DIN ILDSJÆL
"Frivillighed i forandring" ved Professor Bjarne Ibsen, Syddansk universitet.

 

"Når lysten driver værket - læringer fra ny bog om byggeriets ildsjæle" ved projektleder Kirstine Cool, Bygningsarv.

 

TRIN 2 / DET STRATEGISKE: SE POTENTIALET
"Heritage, volunteers and social change" ved Melissa Strauss, Policy advisor, Heritage Lottery Fund, UK.

 

"Professionalisering af en succes" ved Helle Reedtz-Thott, Direktør, Gavnø-fonden.

 

TRIN 3 / DET PRAKTISKE: STØT DIN ILDSJÆL
"Hvordan kan du bakke op om ildsjælene?" - debat og inspiration ved tre workshops.

 

"Et succesfuldt samarbejde - interviewrække med ildsjæle og samarbejdspartnere."

Thomas Højrup, Han Herred Havbåde og Mogens Gade, Borgmester, Jammerbugt Kommune.

Torben Vinge, Lydum Mølle og Jørgen Nielbæk, Udviklingschef, Varde Kommune

 

Læs reportage fra konferencen og download oplæg på Bygningsarvs hjemmeside

Lydum Mølle

Lydum Mølle har man med stor lokal opbakning formået at give nyt liv til en vandmølle, der kan dateres 700 år tilbage og til daglig danner rammen for samværet mellem seniorerne i den lille landsby. På sigt vil møllen udvikle sig til et formidlingssted om livet på et jævnstrømsværk i 1950'erne og 1960'erne.

 

 

 

Hent og læs hele historien om Lydum Mølle (pdf-fil)

Nørholm Forsamlingshus

Nørholm forsamlingshus er et godt eksempel på, hvordan ildsjæles enestående samarbejde kan give gode resultater, selvom man ind imellem kommer i modvind. Nørholm forsamlingshus står som eksempel på et moderne forsamlingshus i en bevaringsværdig landsby.

 

 

Hent og læs hele historien om Nørholm forsamlingshus (pdf-fil)

Sidegadeprojektet

Sidegadeprojektet på Vesterbro viser, hvordan ildsjæle kan skabe de vigtige rammer for et socialt projekt. Sidegadeprojektet har stået for forskønnelsen og genoplivningen af Saxogade, hvor projektets identitet er bragt ud af husene og ud i gadens offentlige rum.

 

 

Hent og læs hele historien om Sidegadeprojektet (pdf-fil)

Sorensminde

I den lille landsby Gerå i Nordjylland har tidligere indbyggere altid et sted at være, når de kommer for at besøge deres barndomsby. En lille gruppe ildsjæle har nemlig sat den gamle gård Sorensminde i stand, så den i dag udlejes til tidligere bysbørn og turister.

 

 

Hent og læs hele historien om Sorensminde (pdf-fil)