NYHED

Fælles arkitektkonkurrence skal skabe sammenhæng i Viborg Baneby

Sammenhængene er vigtige i den kommende Viborg Baneby. Derfor har kommunen sammen med Realdania og det kommende Mercantec-gymnasium besluttet at afholde en fælles arkitektkonkurrence.

Arkitektkonkurrencen skal komme med bud på et helt nyt gymnasium, en ny banebro henover stationsområdet, og der skal laves en overordnet plan for byggemulighederne omkring den sydlige del af banebroen. Hen over sommeren 2015 udvælges fem prækvalificerede teams, hvorefter selve konkurrencen udskrives til september.

Realdania støtter etablering af den kombinerede cykel- og gangbro, der vil bryde jernbanens virkning som barriere. Broen kan dermed skabe den sammenhæng mellem midtbyen og Banebyen, der i dag er tydeligt fraværende.

Projektchef Lars Autrup fra Realdania siger: ”Ideen med banebroen er at binde Viborg midtby ordentligt sammen. Den skal både trække den nye bydel tættere på midtbyen og give en let og attraktiv adgang til den nye bydel. Ikke blot som det fysiske koblingsled, men som også et spændende byrum, der rent mentalt styrker oplevelsen af en sammenhængende by. På den måde kan broen være med til at kickstarte udviklingen af Banebyen.

Fra 2011 til 2012 gennemførte kommunen sammen med Realdania en idekonkurrence for den nye bydel. Konkurrencen blev vundet af Team Vandkunsten, hvis bærende idé var at skabe en attraktiv cykel- og gangforbindelse over jernbanen, der griber fat i den eksisterende bymidte og skaber en ny, attraktiv adgang til Viborg Baneby. Konkurrenceforslaget er efterfølgende viderebearbejdet til den helhedsplan, som er vedtaget af Viborg Byråd i 2013, og som nu danner rammen for omdannelsen af Banebyen.

Læs Viborg Kommunes pressemeddelelse om den fælles arkitektkonkurrence >