NYHED

Hjælp med at knække nødden i de udsatte boligområder!

Fagpersoner inviteres til at søge om prækvalifikation til en ambitiøs udviklingsopgave, der fokuserer på de sociale, fysiske og organisatoriske perspektiver i udsatte boligområder. Deadline d. 6. februar.

Det er frem til 6. februar muligt at søge om prækvalifikation til en ambitiøs udviklingsopgave med fokus på at bringe udsatte boligområder i Danmark i bedre balance.

Tre forskellige hold af specialister inviteres til at dykke dybt ned i henholdsvis sociale, fysiske og organisatoriske perspektiver på udsatte boligområder og til sidenhen at sætte sig sammen og komme med en række anbefalinger til, hvordan vi fremadrettet bringer de udsatte boligområder i bedre balance.

Se de tre udbud på udbud.dk:

Nye tilgange til arbejdet med strategisk byplanlægning og arkitektur i udsatte boligområder i Danmark

Nye tilgange til arbejdet med lokalsamfund og sociale processer i udsatte boligområder i Danmark
Nye perspektiver på rammevilkår og organisationsformer i udsatte boligområder i Danmark

Brug for nye tilgange

Danmark har en i international sammenhæng unik almen boligsektor. Men nogle få – de såkaldte udsatte boligområder – er udfordret af solide og vedvarende problemer, som er med til at sætte hele sektoren under pres. Flere steder, blandt andet i Vollsmose og Værebro Park, oplever kommunerne, at man trods ambitiøse indsatser over mange år ikke opnår de ønskede forandringer.

Der er brug for nye tilgange og friske øjne. Både på de strukturelle rammevilkår og på de lokale problemstillinger. Derfor har Realdania, Gladsaxe Kommune, Odense Kommune, GAB, DAB, Fyns almennyttige Boligselskab og Civica med sparring fra en række af den almene boligsektors centrale aktører iværksat et ambitiøst og eksplorativt udviklingsprojekt kaldet Boligliv i balance.

Projektet har til formål at skabe dyb forståelse for de udfordringer, som karakteriserer udsatte boligområder, og at udvikle nye tiltag og metoder, som kan supplere allerede kendte tilgange. Målet er at mindske boligområdernes udsatte karakter og dermed øge livskvaliteten og bedre den sociale balance i de udsatte boligområder.

Læs mere om de tre spor i projektet: Nyt blik på udsatte boligområder