Initiativ
Udsatte boligområder

Social balance og styrkede sammenhænge

Realdania ønsker at bidrage til en positiv udvikling af udsatte boligområder i forstaden og undersøge, hvordan det fremadrettet er muligt at forbedre livskvaliteten for både nuværende og kommende beboere. Initiativet skal ses i forlængelse af Realdanias arbejde de seneste år med bæredygtig udvikling af forstæderne.

UDFORDRING

Forstædernes særligt udsatte almene boligområder domineres af stor arbejdsløshed, bandekriminalitet og utryghed, og antallet af disse områder er steget i de seneste år. Øget fysisk og mental adskillelse fra den omkringliggende by giver de socialt vanskeligt stillede og monofunktionelle boligområder svære vilkår for det mangfoldige og levende byliv. 

                      

 

VISION

Initiativet skal vise nye veje til en bæredygtig udvikling i forstæderne med fokus på livskvalitet, social balance, styrkede sammenhænge og helhedsløsninger. Vi vil understøtte etablering af nye samarbejder og afprøve nye virkemidler og løsninger, der kan supplere de mere kendte tilgange til de særligt udsatte boligområders udfordringer.

Boligliv i balance

Initiativet indledes med et såkaldt modningsprojekt: Boligliv i balance. Det forløber frem til ultimo 2015 og skal sikre, at fremtidige kampagner og projekter kan stå på et kvalificeret og solidt grundlag. I modningsprojektet indgår to konkrete boligområder: Værebro Park i Gladsaxe Kommune og Vollsmose i Odense Kommune.

Boligliv i balance (projektbeskrivelse)

PROJEKTER UNDER INITIATIVET 'UDSATTE BOLIGOMRÅDER'

Boligliv i balanceNy Bypark i Gellerup
Aalborg Øst Det gode boligliv (kampagne)