Kickstart forstaden
Kampagne
Kickstart forstaden version 2.0

Bæredygtig udvikling af forstaden

Strategisk udvalgte bygge- og anlægsprojekter skal fungere som kickstartere på en bæredygtig udvikling af forstaden.  

Fra analyse til vision til realisering 

Kampagnen Kickstart forstaden version 2.0 bygger videre på arbejdet fra de to kampagner Forstædernes tænketank og Fremtidens forstæder. I denne tredje og sidste fase bliver idéer fra tre forundersøgelser realiseret. 

 

 

 

Tre innovative projekter

En lys og tryg tunnel og nye sociale byrum i et bydelscenter. Et levende forstadsbyrum ved et trafikknudepunkt. Og en innovativ broforbindelse, der binder et tidligere erhvervsområde sammen med bymidten. Tre spændende projekter i Aalborg, Ballerup og Viborg har kickstartet en bæredygtig fortætning af forstæderne under kampagnen Kickstart forstaden 2.0.

Realdania har reserveret 25 millioner kroner per projekt til at medfinansiere realiseringen af de tre projektidéer:

Aalborg ØstBallerup Bymidte​Viborg Baneby

Realdania og de tre kommuner har tilrettelagt processer, der skal sikre, at anlægsprojekterne får en høj, arkitektonisk kvalitet. Samtidig skal der fortsat være dialog med de mange interessenter, der er en aktiv del af forstædernes udvikling, og som i praksis skal løfte de investeringer, der er blevet kickstartet.

Sekretariatsfunktion
Kickstart Forstaden 2.0 styres af programchef Astrid Bruus Thomsen fra Realdania, COWI v/ Svend Erik Rolandsen og Mette Mogensen som fungerer som sekretariat for initiativet.

Programchef Astrid Bruus Thomsen, Realdania
abt@realdania.dk

T: 70 11 66 66

Projektchef Svend Erik Rolandsen, COWI A/S
sero@cowi.dk

T: 41 76 19 82

Udviklingschef Mette Mogensen, COWI A/S
mtmo@cowi.dk

T: 56 40 29 23