husum, det gode boligliv
Kampagne
DET GODE BOLIGLIV

Fællesskab og gode fællesområder

DET GODE BOLIGLIV støtter projekter, der udvikler og fornyer de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv. Projekterne skal skabe nye typer fælles faciliteter, nye former for forbindelser til naboområder og nye måder at bruge mindre lokalcentre.

DET GODE BOLIGLIV bygger videre på de almene boligorganisationers stærke tradition for fællesskab og gode fællesområder. Over fem år vil kampagnen støtte nyskabende projekter med i alt 100 mio. kr.

Som beboer, ildsjæl, beboergruppe eller boligafdeling kan I være med til at sætte jeres fingeraftryk på fremtidens almene boligområder. Har I en idé til et nyskabende projekt, der kan skabe moderne og attraktive fælles faciliteter i jeres boligområde, så læs mere om, hvordan I søger støtte på detgodeboligliv.dk.Kampagnen har især fokus på følgende typer af bebyggelser:

  • Ældre bebyggelser - primært fra 40'erne til 60'erne - der er opført efter datidens normer og traditioner, og hvor bebyggelsen derfor står over for et generationsskifte med behov for nye fysiske rammer for det sociale liv.

  • Bebyggelser med lokaler, bygninger og arealer, der ikke længere anvendes til det oprindelige formål, f.eks. butikker, parkeringsarealer, adgangsveje.

  • Ældre bebyggelser med få og/eller dårligt fungerende fællesfaciliteter.

Kampagnen har sit eget website: 

detgodeboligliv.dk