Initiativ

Kampagner
  UDSATTE BOLIGOMRÅDER

For at bidrage til en positiv udvikling af udsatte boligområder i forstaden har Realdania igangsat en ny kampagne. Det første skridt er et modningsprojekt med det formål at undersøge, hvordan det fremadrettet er muligt at forbedre livskvaliteten for både nuværende og kommende beboere i disse områder.

Udsatte Boligområder


KICKSTART FORSTADEN VERSION 2.0

Efter et større analysearbejde realiseres tre innovative projekter under kampagnen Kickstart forstaden version 2.0 og i samarbejde med tre danske kommuner. Projekterne sigter efter at matche eksisterende markedsforhold og andre, lokale rammebetingelser.

Kickstart Forstaden Version 2.0

FREMTIDENS FORSTÆDER

I 2010 startede Realdania en kampagne blandt landets kommuner for at skubbe gang i visionerne for, hvordan forstæderne bedst håndterer en fremtid med blandt andet klimaforandringer, øget biltrafik og flere ældre.

Fremtidens Forstæder

FORSTADENS TÆNKETANK

For at give forstæderne mere fokus gik Naturstyrelsen og Realdania sammen om at etablere Forstædernes Tænketank, der frem til september 2012 så på forstædernes udfordringer og på de potentialer, der ligger i at skabe mere bæredygtige forstæder. Det blev til seks konkurrencer… en publikation.

Forstadens Tænketank

DET GODE BOLIGLIV

Kampagnen DET GODE BOLIGLIV har bidraget med nyskabende projekter fra beboere, ildsjæle, beboergrupper og boligafdelinger, der gennem fysiske tiltag viser nye veje for, hvordan man i almene boligområder kan skabe moderne fælles faciliteter og attraktive rammer om et godt boligliv.

Det Gode Boligliv